1000 Jongerenplan wordt nu RMC!

Met ingang van 01-01- 2017 bestaat het 1000 Jongerenplan niet meer als zelfstandig project en is het een onderdeel geworden van het RMC van de gemeenten Almelo, Enschede en Oldenzaal.

De gemeenten Almelo, Enschede en Oldenzaal vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren. Voor sommigen is dit het behalen van een startkwalificatie, voor anderen is dit het verkrijgen van een baan of een vorm van dagbesteding. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed. Zij halen een diploma of vinden een baan en verwerven zo een plek in de samenleving waar ze hun talenten verder ontwikkelen. Er zijn alleen ook jongeren die daar meer moeite mee hebben. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig bij het behalen van een diploma of het vinden en behouden van een werkplek. Het RMC draagt hierin verantwoordelijkheid door jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen in het behalen van het diploma of het vinden van een werkplek.

De jeugd heeft immers de toekomst!

De trajectbegeleider blijft helpen!

Ondanks deze organisatiewijziging staan de trajectbegeleiders nog steeds klaar om jongeren, die dit nodig hebben, passende ondersteuning en coaching te geven zodat zij hun plek kunnen verwerven in de maatschappij.

De RMC-trajectbegeleider ondersteunt de jongere in zijn weg richting school of arbeidsmarkt. De redenen waarom het een jongere niet (duurzaam) lukt om een opleiding af te ronden of een baan te vinden kunnen divers zijn. De hulp en ondersteuning die de trajectbegeleider biedt wordt op maat gesneden en naar behoefte ingevuld. Zowel voor kortdurende ondersteuning als langduriger coaching kan de trajectbegeleider uitkomst bieden.

In de ondersteuning is ook aandacht voor randvoorwaardelijke omstandigheden, die een succesvolle stap richting onderwijs of arbeidsmarkt in de weg staan, zoals financiën, relaties, huisvesting, recreatie, politie en gezondheid. Waar nodig wordt hulp ingeroepen van professionals op een specifiek gebied. Alles met als doel de jongere weer perspectief te geven op een diploma en/of duurzaam werk.

Vragen?

Heeft u vragen over het RMC of de inzet van haar trajectbegeleiders dan kunt u contact opnemen met Gemeente Enschede, afdeling Onderwijs & Kinderopvang op telefoonnummer 053-4817770

Meer informatie over het RMC en de trajectbegeleiding is te vinden op: www.enschede.nl/leerplicht

onder het tabblad “Voortijdig Schoolverlaten”